Åpningstider

Åpningstider
Åpent hverdager fra 10:00-12:00 og 17:00-19:00.
Lørdag: 10:00 – 12:00
Søndag: 17:00 – 19:00

Levering og henting utenfor åpningstid er fortrinnsvis for kunder som kommer langveisfarende. Pris for dette er kr 300,- frem til kl 22.00. Etter kl 22.00 er prisen kr 500,-

 932 68 385
 post@malvikkattehotell.no
 Malvikvegen 815, Midtsand, 7563 Malvik
 Besøk oss gjerne på Facebook